Bewering onder de loepe:

Doc S5/04/17

Onze conclusie

NIET RELEVANT

Vitamine A, D, E en K zijn inderdaad vetoplosbaar, en kunnen zich in theorie opstapelen in de vetten van het lichaam. 

Dat dit tot gevaarlijke situaties zou leiden, zeker bij het gebruik van de in België toegelaten doseringen, is een ongefundeerde overdrijving.

  • Vitamine A kan zich inderdaad opstapelen in het lichaam. Daarom gebruikt men in voedingssupplementen heel vaak beta-caroteen, dit is een voorloper van Vitamine A die niet leidt tot opstapeling van vitamine A (=pro-vitamine A) omdat enkel de hoeveelheden beta-caroteen die het lichaam nodig heeft omgezet worden tot vitamine A.
  • Gedetailleerde recente EFSA veiligheids-evaluaties van deze vitaminen bij gebruik van normale dosissen hebben de bovenvermelde bewering niet bevestigd. De ‘opstapeling in het lichaam’ wordt in geen enkele van deze evaluaties naar voor gehaald als een risico op zich.
  • De door EFSA vastgelegde “ upper tolerable levels” zijn voor alle vetoplosbare vitaminen veel hoger dan de waarden die België als maximum heeft vastgelegd (zie tabel hieronder). We kunnen dus gerust stellen dat de in België gebruikte doseringen volstrekt veilig zijn.
  • Het risico van een te hoge inname van vitamines A, D, E en K werd geëvalueerd door Moyersoen et al (2017). Dit risico werd als onbestaand (vit E en K) of zeer laag bestempeld (Vit A en D). In deze studie bleken de hoge innames van vitamine D uit supplementen bij nadere controle afkomstig te zijn van voorgeschreven inname van geneesmiddelen die hoog gedoseerd zijn in vitamine D.

Referentie

(Moyersoen I et al (2017) “Intake of Fat-Soluble Vitamins in the Belgian Population: Adequacy and Contribution of Foods, Fortified Foods and Supplements” Nutrients 2017, 9, 860.

  EFSA “Upper Tolerable Level” Belgisch Maximum
Vit A als retinol 3000 µg 1200 µg
Vit A als betacaroteen 15 mg 7.2 mg
Vit D 100 µg 75 µg
Vit E 300 mg 39 mg
Vit K Niet vastgelegd 210 µg

EFSA = European Food Safety Authority