Bewering onder de loepe:

Doc S3/04/17

Afbeelding verwijderd.

Onze conclusie

NIET WAAR

Voedingssupplementen die legaal op de markt zijn in België zijn altijd veilig gedoseerd. Je kan deze producten herkennen aan hun NUT nummer, zichtbaar op de verpakking of op de officiële website. De verpakking geeft altijd duidelijk aan welke de normale dagdosis is.  Zelfs een hogere inname (zoals bijvoorbeeld op doktersadvies) zal slechts in uiterst zeldzame gevallen tot ongemakken leiden. Er zijn geen studies bekend die een gevaarlijke overdosering door gebruik van normale voedingssupplementen aantonen.

De toegelaten maximum gehaltes van vitaminen en mineralen zijn VEILIGE gehaltes:

 • De rapporten van de Hoge Gezondheidsraad (HGR)  en van EFSA (European Food Safety Authority) verklaren de toegelaten gehaltes en innames als VEILIG voor chronisch gebruik.
 • De toegelaten niveaus houden al rekening met de inname van vitaminen en mineralen uit de voeding en uit supplementen (zie rapport HGR).
 • De ‘aanbevolen dagelijkse inname’ staat altijd duidelijk vermeld op de verpakking onder “Gebruiksaanwijzing”. We kunnen ervan uitgaan dat de consument deze vermelding begrijpt en respecteert (net zoals men dat doet voor OTC geneesmiddelen). 
 • De toegelaten gehaltes liggen zelfs altijd lager dan de veilige gehaltes, dus een onopzettelijke of tijdelijke ‘redelijke’ overschrijding van de aangeraden dagelijkse inname van het supplement (zoals vermeld op de verpakking) is niet toxisch of gevaarlijk. Er is dus geen akuut gevaar verbonden aan de tijdelijke inname van een hogere dosis – binnen normale grenzen uiteraard.
 • De toegelaten gehaltes zijn meestal enkele keren hoger dan de ADH, dus je mag gerust meer dan de ADH  innemen, dit is VEILIG (zie doc S11).
 • Een gedetailleerde studie naar het risico van overdosering in Duitsland heeft aangetoond dat de inname van voedingssupplementen niet geassocieerd was met een risico voor overdosering (Willers et al, 2014)
 • Het risico van een te hoge inname van vitamines A, D, E en K werd geëvalueerd door Moyersoen et al (2017).Dit risico werd als onbestaand (vit E en K) of zeer laag bestempeld (Vit A en D). In deze studie bleken de hoge innames van vitamine D uit supplementen bij nadere controle afkomstig te zijn van voorgeschreven inname van geneesmiddelen die hoog gedoseerd waren in vitamine D.
 • Verder wijzen we erop dat elk voedingssupplement op het label een verplichte vermelding bevat die waarschuwt tegen de overschrijding van de aanbevolen dagelijks in te nemen portie (KB 12/2/2009 art. 4).

Referenties

 • HGR-Hoge Gezondheidsraad.  Voedingsaanbevelingen voor België – 2016.  Serptember 2016.  HGR Nr. 9285.
 • Moyersoen I et al (2017) “Intake of Fat-Soluble Vitamins in the Belgian Population: Adequacy and Contribution of Foods, Fortified Foods and Supplements” Nutrients 2017, 9, 860.
 • Willers et al, “Vitamin Intake from Food Supplements in a German Cohort – Is there a Risk of Excessive intake?” Int. J. Vitam. Nutr. Res. 84 (3-4), 2014.