Bewering onder de loepe:

Doc S2/04/17

Afbeelding verwijderd.

Onze conclusie

NIET WAAR

Voedingssupplementen die legaal op de markt zijn in België zijn altijd veilig gedoseerd.

Je kan deze producten herkennen aan hun NUT nummer, zichtbaar op de verpakking of op de officiële website.

-> De Voedingssupplementen op de markt in BE zijn VEILIG gedoseerd

Alle voedingssupplementen die op de Belgische markt aangeboden worden, moeten de Belgische wetgeving volgen (zie DocR1). Enkel toegelaten ingrediënten mogen gebruikt worden.Voor additieven, vitaminen, mineralen en planten bestaan wettelijke ‘positieve lijsten’: enkele deze ingrediënten mogen gebruikt worden.

België legt specifieke eisen op qua veilige doseringen van vitaminen en mineralen die mogen gebruikt worden (KB 3/3/1992 – thans in revisie). Er is ook een wetgeving die het gebruik van plantenpreparaten regelt (KB 29/8/1997) en er is een KB voor het gebruik van “andere stoffen”. Be-sup kan stellen dat de Belgische wetgevingen in vele gevallen strenger zijn dan in andere landen.

Naast deze nationale wetgeving is er ook een reeks wetten en besluiten die op Europees niveau bepaald zijn. Zo mogen er enkel chemische vormen gebruikt worden van vitaminen en mineralen die door de EFSA zijn goedgekeurd, en die opgelijst zijn in de Europese richtlijn 2002/46.

Al deze bepalingen worden nauwlettend gecontroleerd door onze overheid bij de notificatie van nieuwe voedingssupplementen. Dit wordt ook door de controlediensten van het FAVV nauwlettend gecontroleerd.

Al de voedingssupplementen die genotificeerd werden, staan opgelijst op de website van het FOD DG4 (https://apps.health.belgium.be/foodsup/faces/public/public.jspx?_afrLoop=13489083244555300&_afrWindowMode=0&_adf.ctrl-state=vlj5vzbny_13 ). Dit waarborgt de transparantie, en laat iedereen toe om een veilige en verantwoorde keuze te maken.

Hierbij vermelden we ook dat uit controles van het FAVV in 2016 gebleken is dat zowel de voedingssupplementen als de producenten ervan voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen.Inderdaad, 99% van de door het FAVV gecontroleerde voedingssupplementen beantwoordden nauwgezet aan de kwaliteits- en hygiëne eisen opgelegd door het Agentschap (98,4% in 2015). Op een totaal van 953 scheikundige analyses werden er 943 conform bevonden aan de gestelde eisen. Betreffende de door het FAVV gecontroleerde operatoren, hebben 94% een positieve beoordeling gekregen, namelijk 124 inspecties op een totaal van 132 inspecties (87% in 2015).

EFSA = European Food Safety Authority

FAVV = Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (www.favv.be)

FOD DG4 = Federale Overheids Dienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu – DG Dier, Plant en Voeding.