Doc S15/02/20

Afbeelding verwijderd.

Onze conclusie

NIET WAAR

Er is geen enkele studie die dit aantoont.  Voedingssupplementen met bedrieglijk toegevoegde niet-toegelaten doping ingrediënten zijn uiterst zeldzaam.  Normaal verkrijgbare voedingssupplementen zijn veilig en gezond.

 

De aanwezigheid van componenten uit de verboden ‘doping’ lijsten in voedingssupplementen wordt soms aangehaald als een mogelijke reden voor het positief testen van atleten.  Men beweert dan dat studies uitgewezen hebben dat een groot percentage van voedingssupplementen dergelijke niet-toegelaten substanties bevatten.  Dit is uiteraard een gemakkelijk excuus – echter – er is geen enkele wetenschappelijke basis hiervoor.

In dergelijke redeneringen wordt meestal gerefereerd naar drie studies: 2 vrij recente (2019 en 2015) en één veel oudere (2004).  Telkens gaat het om analyses van verdachte producten, die opvielen door hun promotie omtrent ‘hormoonregulatie’, ‘spierversterking’, ‘gewichtsverlies’, ‘vetverbranding’ of ‘verhoogde energieniveaus’.  Telkens werden in de analyses slechts zeer lage percentages van werkelijke (opzettelijke) contaminaties vastgesteld.

Het is niet moeilijk voor de consument om dergelijke ‘verdachte’ producten te vermijden. Het is eerder omgekeerd: dergelijke producten zijn moeilijk te vinden. Vaak gaat het om producten die enkel vanop verdachte webshops verkrijgbaar zijn. Bijna altijd worden ze van buiten de EU aangeboden en geleverd. 

De wetgeving en regels rond voedingssupplementen en de beweringen die je erover mag maken is sinds vele jaren verstrengd en wordt stipt uitgevoerd door de Europese producenten.  De op de normale manier verkrijgbare producten die ‘normale’ (EU-goedgekeurde) gezondheidsbeweringen bevatten zijn veilig en goed geformuleerd.

In detail:

  1. De Noorse studie van 2019.

In deze studie werden 93 ‘verdachte’ producten onderzocht, hoofdzakelijk afkomstig van buiten Europa en beschikbaar op webshops.  De keuze van deze ‘verdachte’ producten was gebaseerd op de vermeldingen op de verpakkingen en tips die ontvangen waren.

Resultaat: 8 van de 93 ‘verdachte’ producten die onderzocht werden, bevatten verboden substanties.  Al deze producten hadden de vermelding van deze ‘doping’ duidelijk op het etiket vermeld.  Er is dus geen sprake van bedrog of contaminatie.  Deze producten bevatten substanties die (misschien) niet toegelaten zijn in Europa of Noorwegen, die waarschijnlijk wel legaal op de markt zijn in de landen van oorsprong, maar aan de controles van de lokale autoriteiten ontsnapt waren.  Het is dan ook normaal dat in deze test van ‘verdachte producten’ het percentage van producten die niet-toegelaten doping bevat zeer hoog is.  Maar dit percentage slaat uiteraard niet op ‘alle op de markt verkrijgbare voedingssupplementen’.

  1. De Nederlandse studie van 2015(2)

In deze studie werden 66 ‘high-risk’ sportsupplementen getest. Enkel producten die uiterst verdacht waren, door hun origine of door de kwalijke reputatie van het merk of de producent, of andere redenen.  

Resultaat: voor 63 van de verdachte producten (95%) werd besloten dat het zeer onwaarschijnlijk is dat er met opzet verboden substanties werden toegevoegdIn 3 producten werd een verboden substantie aangetroffen in hoge concentraties.  Het gaat hier duidelijk om bedrieglijke praktijken.

  1. De Duitse studie van 2004(3)

In deze studie werden in 2000-2001 in totaal 634 voedingssupplementen onderzocht op de aanwezigheid van pro-hormonen.  46% van deze producten werden geproduceerd door bedrijven die ook pro-hormonen produceren.

Resultaat: 15% van de ‘verdachte’ producten bevatten niet-toegelaten pro-hormonen, en dit steeds in uiterst lage concentraties.  De onderzoekers veronderstellen dat het hier telkens niet gaat om opzettelijke toevoegingen om de beweerde ‘performantie-verhogende effecten’ te verbeteren, maar dat het eerder gaat om zogenaamde ‘cross-contaminaties’ door onvoldoende reiniging tijdens de productie.  De fysiologische of ongewenste effecten hiervan werden dan ook als minimaal bestempeld.

(1) “Doping Substances in dietary supplements” (2019) Helle C., Sommer A.K., Syversen P.V. en Lauritzen F., Tidsskrift for Den norske legeforening.  DOI:10.4045/tidsskr.18.0502

(2)” Upper limit of the doping risk linked to sports supplements”, Anti-Doping Authority Netherlands, 20 November 2015

(3) “Analysis of Non-Hormonal Nutritional Supplements for Anabolic-Androgenic Steroids – Results of and International Study” (2004) Geyer H., Parr M.K., Mareck U., Reinhart U., Schrader Y.,