Actualiteiten

HAD

Is er eindelijk goed nieuws op komst in het dossier van de Hydroxyanthraceen derivaten? Na de publicatie van 2 wetenschappelijke publicaties die aantonen dat noch aloë-emodine, noch hele aloë-extracten genotoxisch zijn, heeft de Europese Commissie EFSA aangesteld om de wetenschappelijke studies van de Italiaanse vereniging SITOX te beoordelen.

Read more

Read more

Pelargonium Sidoides: novel food

Een farmaceutisch bedrijf diende een klacht in bij de Belgische overheid op basis van art.4 van de Novel Food verordening EU 2238/2015. Consumptie vóór mei 1997 kon niet worden aangetoond. De wortel van Pelargonium sidoides wordt bijgevolg als novel food beschouwd.

Read more

Read more

Read more

26 04 2022: Happy Hour Webinar: Regulatory update: presentaties beschikbaar

De Happy Hour “Regulatory update” is de meeting bij uitstek om weer volledig mee te zijn met de actualiteit uit de sector. Op 26 april ll. gaf Livia Menichetti, directeur-generaal van de EHPM, een update van het laatste Europese nieuws. Valerie Vercammen, Secretaris-Generaal van Be-Sup, lichtte het laatste nationale nieuws toe.

Read more

27 04 2022: Workshop Claims voor Marketing (Franstalige sessie)

Op 27 april hielden we onze Franstalige sessie van de workshop “claims”. Deze sessie was oorspronkelijk eind 2021 gepland, maar ze moest door covid worden uitgesteld. (De Nederlandse sessie kon eind 2021 wel plaatsvinden). Dit jaar werd de focus gelegd op de specifieke noden van de marketingafdeling.

Read more

Be-sup verdedigt uw belangen

Lijst 55 planten van het KB Planten waarvan het not-novel food status in twijfel wordt getrokken: stand van zaken

De Belgische autoriteiten onderzoeken de ontvangen bewijsstukken. Voor een aantal planten werd het statuut intussen uitgeklaard, voor andere planten nog niet. Heeft u bewijsmateriaal om de consumptie vóór mei 1997 van die planten te staven, neem dan dringend contact op met be-sup. Zonder bewijsstukken zullen de planten uit de bijlage III van het KB Planten worden gehaald en een novel food status krijgen in de Europese Novel Food catalogus.

Read more

Read more

Nutriform Business Days 2022

Be-sup is ook in 2022 partner van de Nutriform Business Days. Afspraak van 7 tot en met 9 juni in Antibes Juan-Les-Pins.

Read more

Read more