Read more

Titaandioxide: stemming op 28 september: mogelijk geen overgangsperiode!

 
EFSA heeft in het kader van het herbeoordelingsprogramma van additieven haar advies over de veiligheid van titaandioxide geactualiseerd en besloten dat titaandioxide niet langer als een veilig voedingsadditief kan worden gebruikt door genotoxiciteit. De Europese Commissie zal nu, in samenspraak met de lidstaten, risicobeheersmaatregelen nemen. Een verbod wordt verwacht en de stemming zou op 28 september al kunnen plaatsvinden. Ondertussen geeft de FOD Gezondheid een tijdelijk notificatienummer code c aan voedingssupplementen die titaandioxide bevatten en stellen dat er mogelijks geen overgangsperiode komt. Wees voorbereid!

Read more

Ethyleenoxide: verscherpte controles van FAVV verwacht. Controleer systematisch uw grondstoffen.

 
De crisis van de ethyleenoxidecontaminatie neemt overal in Europa dramatische proporties aan. We roepen onze leden op om hun grondstoffen systematisch te controleren. Anderzijds vindt be-sup het disproportioneel dat voedingssupplementen die geen residu’s van ethyleenoxide bevatten uit de markt moeten worden gehaald, ook al is er geen enkele blootstelling, en dus geen enkel risico voor de consument. Via Fevia hebben we dit bij Minister Clarinval aangekaart.

Read more

Astaxanthine

 
De Europese Commissie (EC) heeft op 19 augustus 2021 de Uitvoeringsverordening (EU) 2021/1377 gepubliceerd tot goedkeuring van de wijziging van de gebruiksvoorwaarden van de novel food astaxanthinerijke oleohars van Haematococcus pluvialis algen, op grond van Verordening (EU) 2015/2283 van het Europees Parlement en de Raad en tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) 2017/2470 van de Commissie.

Read more

Lood en cadmium

 
2 nieuwe verordeningen bepalen het nieuwe maximumniveau voor cadmium en dat het maximumniveau van lood voor bepaalde risicogroepen moet worden aangepast.

Read more

Animal health certificates

 
De Europese Commissie heeft op 10 augustus formeel de bijgevoegde uitvoeringsverordening van de Commissie vastgesteld, tot wijziging van de Uitvoeringsverordeningen (EU) 2020/2235, (EU) 2020/2236, (EU) 2021/403 en (EU) 2021/404 wat betreft de verlenging van de overgangsperiode voor het gebruik van diergezondheidscertificaten die vereist zijn voor het binnenbrengen in de Unie van bepaalde zendingen.

Read more

Read more

Botanical claims on hold: ja, je mag ze gebruiken, maar je moet ze onderbouwen

 
Er heerst heel wat onduidelijkheid over botanical claims on hold. Verschillende leden stellen er ons vragen over nu FAVV de controles lijkt te verscherpen. Je mag ze gebruiken, doch je moet ze wetenschappelijk onderbouwen. Voor een volledige uitleg nodigen we u graag uit op onze workshop claims op 25 oktober a.s.

Read more

BE-SUP verdedigt uw belangen

Nieuw standpunt FOD Gezondheid rond maxima voor vitamines en mineralen?

 
Enkele leden informeerden be-sup dat de Fod Gezondheid nieuwe maxima toepast voor vitamines en mineralen voor kinderen. Ze baseert zich blijkbaar op de conclusies van de Hoge Gezondheidsraad en verleent een tijdelijk notificatienummer code d) bij overschrijding van de dosering uit het advies. Heeft u dit ook ervaren? Neem met be-sup contact op.

Read more

Read more

Artikel 8 dossiers: stand van zaken : Rode Gist Rijst

 
Rode Gist Rijst :
Be-sup nam deel aan de stakeholderconsultatie en ondersteunde het standpunt van de task-force monacoline van Ehpm waaraan we hadden deelgenomen. Een stemming door de lidstaten wordt verwacht in het najaar. Opgelet: het voorstel voorziet geen transitieperiode. De wetgeving zou dus begin 2022 van kracht kunnen worden. Luxemburg verbiedt nu al voedingssupplementen met dosissen monacoline vanaf 3 mg.

Read more

Read more

Harmonisering vitamines en mineralen: EHPM stelt expert aan om input te geven aan Europese Commissie. Werkgroep technical and botanicals buigt zich over voorstel

 
In het kader van de farm to fork strategie heeft de Europese Commissie zich verbonden om tegen 2024 een geharmoniseerde wetgeving te ontwerpen voor maxima van vitamines en mineralen. EHPM stelde dokter Michèle Sadler aan om een model uit te werken. De werkgroep Technical en Botanicals van be-sup heeft de eerste versie van het model bestudeerd.

Read more

Read more

Read more

Read more

Read more

 
Van 17 tot 19 november 2021 organiseert be-sup haar eerste grote Congres in Brugge. Bedoeling is te reflecteren over de toekomst van voedingssupplementen. De inschrijvingen worden op 15 september geopend: Stay Tuned!

Read more