Consumentenorganisatie Test Aankoop communiceert vrijwel altijd negatief over voedingssupplementen. Begin 2020 hadden we met hen een uitgebreide gedachtenwisseling. Uit dit zeer negatieve artikel, dat tal van onwaarheden bevat, blijkt dat er nood is om onze inspanningen verder te zetten. U kan hier de reactie van be-sup vinden.

 In het persoverzicht kan u hier het artikel van Test Gezondheid lezen. De reactie van Be-sup  vind je hieronder .

Mythes 1 en 2:  Supplementen zijn nodig om gezond te blijven en tekorten zijn moeilijk te vermijden

Standpunt Test Aankoop: Niet waar

 • Standpunt be-sup: nuancering nodig !

Het standpunt van be-sup is in deze zeer duidelijk: een gezonde en evenwichtige voeding is de eerste bron om voldoende vitamines en mineralen op te nemen en we raden consumenten aan om de aanbevelingen van de Hoge Gezondheidsraad op te volgen. De voedingsaanbevelingen van de Hoge Gezondheidsraad vind je hier.

Volgens deze studie knelt hier precies het schoentje: slechts 12% van de Belgen eet de aanbevolen 5 stuk groente en fruit per dag en zo vergroot je je risico op tekorten.

De situatie is dus niet verbeterd sedert de laatste consumptiepeiling van 2016[1]. Toen werd in een gedetailleerde studie van de tekorten bij de Belgische bevolking gemeten:

In onderstaande tabel vindt u enkele van deze cijfers. Verontrustend!

Uit deze cijfers blijkt duidelijk dat het niet zo eenvoudig is om tekorten te vermijden voor de consument.

 

Standpunt be-sup: een gezonde en evenwichtige voeding is de eerste bron om voldoende vitamines en mineralen op te nemen. In geval van tekorten, kan je die op een vrij éénvoudige en veilige manier aanvullen met voedingssupplementen. Het is een “en/en”-verhaal en geen “of/of “verhaal: gezond eten, een gezonde levensstijl EN tekorten vermijden en aanvullen met voedingssupplementen.

 

Mythe 3: supplementen boosten je afweer in de winter

Standpunt Test Aankoop: Niet waar

 • Blijkbaar gaat Test Aankoop niet akkoord met de EFSA-adviezen over de rol van vitamines en mineralen voor de ondersteuning van de immuniteit?
 • Standpunt van be-sup: “Helpen vitamines en mineralen om je immuniteit te ondersteunen? Het antwoord is duidelijk: ja! “

De volgende vitamines en mineralen werden door EFSA grondig onderzocht vooraleer ze erkend werden als ondersteunend voor de immuniteit. (Klik op de vitamine/het mineraal om de EFSA-opinie te lezen over immuniteit)[2] :

      Folaat (vitamine b9 of b11)

“EFSA concludeert dat er een oorzakelijk verband is vastgesteld tussen de inname van foliumzuur via de voeding en een normale werking van het immuunsysteem.”

IJzer

“EFSA heeft eerder een claim over ijzer en de bijdrage aan de normale werking van het immuunsysteem in de algemene bevolking met een gunstig resultaat beoordeeld. IJzer speelt een rol in het functioneren van het immuunsysteem. Het Panel is van mening dat de rol van ijzer in het functioneren van het immuunsysteem van toepassing is op alle leeftijden, inclusief zuigelingen en jonge kinderen tot 3 jaar. Het panel concludeert dat er een oorzakelijk verband is vastgesteld tussen de opname van ijzer via de voeding en de bijdrage aan de normale werking van het immuunsysteem.”

Koper

“EFSA concludeert dat er een oorzakelijk verband is vastgesteld tussen de opname van koper via de voeding en de normale werking van het immuunsysteem.”

 

Seleen

“Selenium blijkt een rol te spelen in de cel-immuniteit. Menselijke suppletie met selenium was in staat om de proliferatie van geactiveerde T-cellen van het immuunsysteem te stimuleren. (...) EFSA concludeert dat er een oorzakelijk verband is vastgesteld tussen de inname van selenium via de voeding en de normale werking van het immuunsysteem.”

Vitamine A

“Er werd vastgesteld dat het verstrekken van vitamine A supplementen de antilichaam-titerreactie op mazelenvaccins verbetert, helpt om de darmintegriteit te behouden, de incidentie van luchtweginfecties verlaagt, en de mortaliteit die gepaard gaat met diarree en mazelen vermindert, maar niet voor longontsteking. (...) EFSA concludeert dat er een oorzakelijk verband is vastgesteld tussen de inname van vitamine A via de voeding en een normale functie van het immuunsysteem.”

Vitamine B12

“EFSA concludeert dat er een oorzakelijk verband is vastgesteld tussen de inname van vitamine B12 via de voeding en de normale werking van het immuunsysteem.”

Vitamine B6

“Het belang van een adequate vitamine B6-status voor een goede immuun functie bij dieren, in het bijzonder cel- en in mindere mate humorale immuniteit, is sinds de jaren 1950. (...) EFSA concludeert dat er een oorzakelijk verband is vastgesteld tussen de inname van vitamine B6 via de voeding en de normale werking van het immuunsysteem.”

Vitamine C

“Er is een causaal verband vastgesteld tussen de inname van vitamine C via de voeding en de bijdrage aan de normale werking van het immuunsysteem.”

Vitamine D

“EFSA heeft eerder claims over vitamine D en de bijdrage ervan aan de normale werking van het immuunsysteem met gunstige resultaten beoordeeld. De doelpopulaties waren de algemene bevolking en kinderen van 3 tot 18 jaar. EFSA was van mening dat vitamine D een rol speelt in het functioneren van het immuunsysteem. EFSA is van mening dat de rol van vitamine D in het functioneren van het immuunsysteem van toepassing is op alle leeftijden, inclusief zuigelingen en jonge kinderen (vanaf de geboorte tot drie jaar). EFSA concludeert dat er een oorzakelijk verband is vastgesteld tussen de inname van vitamine D via de voeding en de bijdrage aan de normale werking van het immuunsysteem.”

Zink

“Zinkdeficiëntie maakt mensen vatbaarder voor infecties, terwijl zinksupplementatie bij de mens voordelen heeft aangetoond bij immuunreacties tegen bacteriële en virale infecties.”

 • Standpunt be-sup : EFSA heeft erkend dat de hier boven vermelde vitamines en mineralen wel degelijk bijdragen tot een betere immuniteit. Hierop heeft de Europese Commissie zich gebaseerd om dergelijke gezondheidsbeweringen toe te laten op het hele Europese grondgebied.  We zien niet in hoe dit dus nog kan in vraag gesteld worden.

 

Mythe 4: teveel vitaminen en mineralen nemen kan geen kwaad

Standpunt Test Aankoop: Niet waar

 • Standpunt van be-sup: het risico dat iemand, door het innemen van een wettelijk genotificeerd voedingssupplement dat volgens de regels gedoseerd is, teveel vitaminen of mineralen zou innemen, is bijzonder laag, zoals aangetoond door verschillende studies.

Voedingssupplementen die legaal op de markt zijn in België, zijn altijd veilig gedoseerd. De consument kan deze producten herkennen aan het notificatienummer, een nummer dat met NUT/, PL/ of AS/ begint, zichtbaar op de verpakking of op de officiële website van het Ministerie van Volksgezondheid. De verpakking geeft altijd duidelijk aan welke de normale dagdosis is. Zelfs een tijdelijk hogere dosis (op doktersadvies) zal slechts in uiterst zeldzame gevallen tot ongemakken leiden.

Er zijn geen studies bekend die een gevaarlijke overdosering door gebruik van voedingssupplementen aantonen.

De toegelaten maximum gehaltes van vitaminen en mineralen zijn VEILIGE gehaltes:

 • De rapporten van de Hoge Gezondheidsraad (HGR)  en van EFSA (European Food Safety Authority) verklaren de toegelaten gehaltes en innames als VEILIG voor chronisch gebruik.
 • De toegelaten niveaus houden al rekening met de inname van vitaminen en mineralen uit de voeding en uit supplementen (zie rapport HGR).
 • De ‘aanbevolen dagelijkse inname’ staat altijd duidelijk vermeld op de verpakking onder “Gebruiksaanwijzing”. We kunnen ervan uitgaan dat de consument deze vermelding begrijpt en respecteert (net zoals men dat doet voor OTC geneesmiddelen). 
 • De toegelaten gehaltes liggen zelfs altijd lager dan de veilige gehaltes, dus een onopzettelijke of tijdelijke ‘redelijke’ overschrijding van de aangeraden dagelijkse inname van het supplement (zoals vermeld op de verpakking) is niet toxisch of gevaarlijk. Er is dus geen akuut gevaar verbonden aan de tijdelijke inname van een hogere dosis – binnen normale grenzen uiteraard.
 • Een gedetailleerde studie naar het risico van overdosering in Duitsland heeft aangetoond dat de inname van voedingssupplementen niet geassocieerd was met een risico voor overdosering (Willers et al, 2014)[3]
 • Het risico van een te hoge inname van vitamines A, D, E en K werd geëvalueerd door Moyersoen et al (2017).Dit risico werd als onbestaand (vit E en K) of zeer laag bestempeld (Vit A en D). In deze studie bleken de hoge innames van vitamine D uit supplementen bij nadere controle afkomstig te zijn van voorgeschreven inname van geneesmiddelen die hoog gedoseerd waren in vitamine D.[4]
 • Verder wijzen we erop dat elk voedingssupplement op het label een verplichte vermelding bevat die waarschuwt tegen de overschrijding van de aanbevolen dagelijks in te nemen portie (KB 12/2/2009 art. 4).

Mythe 5: Vitaminen en mineralen zijn zo goed als die uit voeding

Standpunt Test Aankoop: Niet waar

Standpunt van be-sup: zoals bij mythe 3 gesteld, is een gezonde en evenwichtige voeding de eerste bron om voldoende vitamines en mineralen op te nemen. In geval van tekorten, kan je die op een vrij éénvoudige en veilige manier aanvullen met voedingssupplementen. Het is een “en/en”-verhaal en geen “of/of “verhaal: be-sup promoot gezond eten, een gezonde levensstijl EN tekorten vermijden en aanvullen met voedingssupplementen. Van een consumentenorganisatie vragen wij om de consument geen angst aan te jagen over het nuttige gebruik van voedingssupplementen.

De opmerkingen in verband met ‘overmatige inname’ van foliumzuur creëren een onnodige angst voor het gebruik van producten met foliumzuur.  Immers, de maximum toegelaten doseringen in voedingssupplementen houden reeds helemaal rekening met deze aspecten van “omzetting” van foliumzuur in het lichaam.  Het normale gebruik van voedingssupplementen kan dus niet leiden tot ‘overdosis’.  Daarenboven bevat de overgrote meerderheid van de Foliumzuur-bevattende voedingssupplementen tegenwoordig de gemethyleerde vormen van foliumzuur (5-MTHF zoals Metafolin of Quatrefolic), waarvoor er geen enkel probleem van “omzetting” betaat, omdat de omzetting reeds gebeurd is.   

Be-sup betreurt dus ten zeerste dat de Consumentenorganisatie Test Aankoop het wantrouwen rond het gebruik van voedingssupplementen met foliumzuur voedt.  Dergelijke supplementen zijn namelijk van cruciaal belang voor de gezondheid van zwangere vrouwen en vrouwen met een kinderwens.  Laten we deze personen vooral geen schrik aanjagen om foliumzuur te nemen als supplement.

 

 

[2] Het spreekt voor zich dat het vermelden van de werking op ziektes niet mag vermeld worden in reclames voor of op verpakkingen van commerciële producten.

 • [3] Willers et al, “Vitamin Intake from Food Supplements in a German Cohort – Is there a Risk of Excessive intake?” Int. J. Vitam. Nutr. Res. 84 (3-4), 2014.
 • 4 Moyersoen I et al (2017) “Intake of Fat-Soluble Vitamins in the Belgian Population: Adequacy and Contribution of Foods, Fortified Foods and Supplements” Nutrients 2017, 9, 860.

 

 

[4]