Visie

Be-Sup is ervan overtuigd dat voedingssupplementen een essentiële rol spelen in het behoud van onze gezondheid en welzijn en bijgevolg een essentieel deel zijn van onze gezonde levensstijl.

Be-Sup gelooft dat voedingssupplementen een belangrijkere rol moeten kunnen spelen in onze gezondheidszorg.

Be-Sup gelooft in de waarde van zijn eerlijke en nuttige producten.

Be-Sup is overtuigd van de belangrijke economische en maatschappelijke waarde van de activiteiten van zijn leden, die recht hebben op een efficiënte, flexibele en toegankelijke markt.

Statuten

Klik hier om onze statuten en de samenstelling van het Bestuursorgaan te consulteren. 

Dit is be-sup!

Video file

Mission statement

Be-Sup wil de geloofwaardigheid en het imago van voedingssupplementen verdedigen en zo het vertrouwen in de produkten en in de actoren in deze sector in België vergroten en ondersteunen.

Be-Sup wil een optimaal reglementair kader creëren en verdedigen ten voordele van de ontwikkeling van de aangesloten ondernemingen die aktief zijn in het op de markt brengen van voedingssupplementen op de Belgische markt.

Be-Sup wil het leven van zijn leden gemakkelijker maken door het aanbieden van raad, ondersteuning en informatie die hen zullen helpen om uit te munten in hun aktiviteiten. 

Doelstellingen

Be-Sup vertegenwoordigt de sector sinds 1990

De belangstelling voor voedingssupplementen en gezondheidsvoeding is de laatste decennia zo sterk toegenomen dat er een grote vraag is ontstaan naar informatie over wetgeving, kwaliteit, veiligheid en werkzaamheid.

Tegelijkertijd is er een behoefte aan een centraal aanspreekpunt van alle Belgische producenten en handelaars in gezondheidsvoedingswaren. Be-Sup vervult sinds 1990 die rol en is erkend door de Raad van State. Ondertussen is Be-Sup uitgegroeid en vertegenwoordigt zij de verschillende schakels van de keten: leveranciers van ingrediënten, R&D-bedrijven, producenten, groothandelaars en kleinhandelaars.

De gezondheid beschermen met een efficiënte en realistische wetgeving

Als het op zijn gezondheid aankomt, heeft de consument recht op de allerhoogste bescherming en daarvoor rekent hij of zij op de overheid. Be-Sup is van mening dat dit het beste kan met een efficiënt en helder beleid. Zowel consument als industrie zijn immers gebaat bij duidelijke wetten die aansluiten op de realiteit en vervolgens ook gemakkelijk afdwingbaar zijn.

Daarom spant Be-Sup zich in om de overheid te adviseren in het uitwerken en actualiseren van de wetgeving en in de beheersing van de sector.

Be-Sup neemt wetenschappelijk stelling

De adviezen van Be-Sup worden onderbouwd door verschillende werkgroepen waaronder het wetenschappelijk comité. Haar hoofdtaak bestaat erin om wetenschappelijke informatie te verzamelen en samen te vatten in concrete dossiers zoals bijvoorbeeld maximale gehaltes voor vitamines, mineralen of planten in voedingssupplementen en de gezondheidsbeweringen. Deze dossiers worden doorgegeven aan de overheid om op die manier tot een evenwichtig wetenschappelijk oordeel te komen over de veiligheid en activiteit van nutriënten en plantenbestanddelen in voeding.

Een beter klimaat voor productinnovatie scheppen

Eten is zo oud als het leven zelf maar nog iedere dag worden er spectaculaire nieuwe ontdekkingen gedaan op het vlak van voeding en gezondheid. De laatste twintig jaar is onze kijk op voeding totaal geëvolueerd van simpelweg “dagelijkse brandstof” naar “bron van bescherming tegen ziekten en ouderdom”. Hierbij is de rol van sommige nieuwe nutriënten en voedingsbestanddelen nog lang niet opgeklaard en - hoe kan het ook anders - soms zelfs omstreden.

Be-Sup vindt dat innovatie en onderzoek op het vlak van voeding en gezondheid alle kansen moeten krijgen. Productinnovatie is immers de bron van economie en werkgelegenheid. Maar dit kan alleen maar als de bedrijven die productonderzoek bekostigen, ook het perspectief krijgen om hun nieuwe producten of ingrediënten ooit op de markt te mogen brengen.

Raad van Bestuur

Tijdens de Algemene Vergadering van Be-Sup van 28 februari 2023 werd volgende samenstelling van het Bestuursorgaan goedgekeurd:

Voorzitter

 • Paul Coussement - METAGENICS

Vice-voorzitter

 • Michel Horn - LABORATOIRES ORTIS

Penningmeester

 • Patrick Geysen - LABO PHYTOPHAR

Bestuurders

 • Diane Beunen - EQUI-NUTRI
 • Gilles Gernaey - PLANETPHARMA
 • Flora Mer - CBX MEDICAL
 • Geert Van Gijseghem - EYTELIA
 • Christa Van Malderen - NUSKIN
 • Koen Vanvuchelen - MERCURE ADVISORS
 • Bernard Vermeyen - DECOLA NUTRACEUTICS
 • Neil Goffart - LEPIVITS
 • Herlinde Devriendt -NUTRIPHYT

Dagelijks bestuur

 • Valerie Vercammen, Secretaris Generaal (Managing Director)

Vertegenwoordiging van Be-Sup

Om de verdediging van de Be-Sup-leden en de sector te garanderen neemt Be-Sup actief deelname aan verschillende organisaties op Belgisch, Europees en Internationaal vlak:

 • Adviesraad voeding
 • Werkgroep voedingssupplementen met FOD en FAVV
 • Commissie van advies voor plantenbereidingen, FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
 • FEVIA, de Federatie van de Voedingsindustrie 
 • European Health Products Manufacturers (EHPM)
 • Begrotingsfonds voor de grondstoffen en de producten