ALGEMENE VERGADERING / ASSEMBLEE GENERALE

14.03.2024 - Salons de Waerboom, Groot-Bijgaarden


Programma

13:30

Onthaal/Accueil

14:00 – 16:00

Jaaroverzicht/Rétrospective de l’année

16:30 – 18:00

Statutaire Algemene Vergadering/Assemblée Générale Statutaire

18:30

Symposium

20:30

Walking dinner

Deze dag is gratis voor be-sup leden. Als u wel ingeschreven bent, maar niet kan deelnemen en niet annuleert vóór 11 maart, zullen wij verplicht zijn om een no-show fee aan te rekenen van 100€.

Cette journée est gratuite pour les membres de be-sup. Si vous vous êtes inscrit, mais ne pouvez pas participer et n'annulez pas avant le 11 mars, nous nous verrons obligés de facturer des frais de non-présentation de 100€ (no-show fee).