Bewering onder de loep:

Doc S9/04/17

Afbeelding verwijderd.

Onze conclusie

NIET WAAR

Suppletie van normale dosissen vitamine D, ook aan baby’s en kinderen, wordt algemeen beschouwd als veilig, voordelig en aangeraden. De dosis in een supplement mag hoog oplopen tot 25 μg voor kinderen jonger dan 11 jaar.

Voedingssupplementen die legaal op de markt zijn in België zijn per definitie absoluut veilig. 

De wetenschappelijke literatuur geeft geen indicaties van neurologische verwikkelingen, en zeker niet bij de normaal gebruikte dosissen in voedingssupplementen. Hogere veilige daginnames voor vitamine D zijn door het Europese voedselveiligheidsagentchap EFSA vastgelegd op 25 μg (1000 IE) per dag voor zuigelingen, 50 μg (2000 IE) per dag voor 1-10-jarigen en 100 μg (4000 IE) per dag voor adolescenten en volwassenen (ook tijdens de zwangerschap en borstvoedingsperiode).

In de pers is in januari 2017 echter zeer misleidende informatie verschenen toen in december de toediening van het product Uvesterol D in Frankrijk geleid had tot het overlijden van een baby van 10 dagen.  Dit product is een geneesmiddel op basis van vitamine D, in vloeibare vorm, dat met een pipet wordt toegediend. De oorzaak van het overlijden lag hier echter niet bij vitamine D (zoals vaak verkeerdelijk voorgesteld in de pers) maar in de zeer specifieke vorm van toedienen met een pipet die als ‘gevaarlijk’ te bestempelen valt.

In België wordt vitamine D zowel als geneesmiddel als als voedingssupplement gecommercialiseerd.  Het wordt ook specifiek aangeraden voor suppletie aan baby’s en kinderen:

  • Kind en Gezin besluit:  “Er wordt aanbevolen bij alle kinderen dagelijks 400 IE vitamine D toe te dienen, vanaf de geboorte tot en met de leeftijd van 6 jaar, gans het jaar door, onafhankelijk van het soort melkvoeding en de vitamine D suppletie van de lacterende moeder.” 400 IE komt overeen met 10 μg.
  • ONE (Office de la Naissance et de l’Enfance) besluit:  «La consommation en calcium n’est pas suffisante et il faut ajouter des suppléments de vitamine D toute l’année chez les bébés (400 à 800 unités par jour). Pour les adolescents, 1.000 unités et pour les femmes enceintes et les femmes allaitantes également 1.000 unités par jour et durant les mois d’hiver pour toute personne qui n’est pas exposée suffisamment durant toute l’année» 400, 800 en 1000 IE komen respectievelijk overeen met 10, 20 en 25 μg.