Bewering onder de loepe:

Doc S14/04/17

Afbeelding verwijderd.

Onze conclusie

NIET WAAR

De gevaren die verbonden zijn met de inname door gezonde personen van voedingssupplementen zijn verwaarloosbaar.  Voedingssupplementen die legaal op de markt zijn in België zijn altijd veilig gedoseerd.

De gevaren die verbonden zijn met de inname door gezonde personen van multivitaminen zijn verwaarloosbaar.Dit geldt dus in principe ook voor gezonde kinderen, vrouwen en ouderen.Zieken, ouderen onder medicatie en zwangere vrouwen doen er goed aan om dit te doen onder begeleiding van hun arts.

Experten raden af om supplementen te nemen met ijzer of koper indien er geen tekort is vastgesteld.

NAREDI schaart zich daarom achter de mening van vele experten terzake, die kan samengevat worden in de woorden van Elisabeth Ward : “(...) Multivitamin supplements are generally well tolerated and do not appear to increase the risk of mortality, cerebrovascular disease, of heart failure.  The potential benefits of Multivitamin supplements likely outweigh any risk in the general population and may be particularly beneficial for older people” (Ward E, Nutrition Journal 2014, 13:72