Bewering onder de loep:

Doc S7/07/19

Onze conclusie

EEN OVERBODIGE OVERDRIJVING

Net zoals bij elke component in onze voeding, is een overdreven inname gevaarlijk. Voor selenium zijn duidelijke maximumgrenzen gesteld.

Voedingssupplementen die legaal op de markt zijn in België zijn altijd veilig gedoseerd, ook qua seleniumgehalte.

Dit neemt niet weg dat correcte doseringen zeer gunstige en belangrijke effecten kunnen hebben voor het lichaam.

EFSA (2006) deed een gedetailleerde evaluatie. Hieruit werd geconcludeerd dat een NOAEL (No Observed Adverse Effect Level) van 850 microgram per dag aannemelijk is. Dat betekent dat men tot aan die dosis geen negatieve effecten vaststelt.

Rekening houdend met de inname via onze voeding stelde EFSA een UL (Upper Level) van 300 microgram voor volwassenen voor. Dit is de dosis die veilig in voedingssupplementen mag gebruikt worden.

In België heeft de wetgever beslist dat de maximaal bruikbare dosering 105 microgram bedraagt. Dit is aanzienlijk lager, en dus duidelijk een zeer veilige waarde. Een overzicht:

Selenium – waarden in microgram per dag, voor volwassenen

EFSA BE
HGR

NOAEL

No Observed Adverse Effect Level

850  

Inname

Schatting van inname uit de voeding

25-90 30-60
UL

Upper Level

300 200

AI

Adequate Intake

70 70

ADH (EU labelling dir.)

Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid

55  

MAX (nieuw KB BE*)

Max dosering in supplementen

  105

BE HGR: Hoge gezondheidsraad van België

* Belgisch KB van 3 maart 1992 (gewijzigd op 19/09/2017)

 

Selenium is geen uitzondering in deze aanpak. Voor alle vitaminen en mineralen werd dezelfde redenering opgebouwd. Men moet immers stellen dat alle producten – zonder uitzondering, zelfs water - vanaf een bepaalde dosis in onze voeding toxisch zijn. Voor selenium is het verschil tussen de aanbevolen waarde en de maximale waarde wel kleiner dan voor de meeste andere vitaminen of mineralen.

De uitspraak van Paracelsus “dosis sola facit venenum” (enkel de dosis bepaalt of iets een gif is) is uiteraard ook perfect van toepassing op voedingssupplementen. Het is niet omdat er toxische effecten vastgesteld worden vanaf een bepaalde hoge dosis, dat het gebruik van lagere dosissen te vermijden is. Integendeel, de voordelen van een adequate inname van selenium zijn zeer belangrijk, en het vermijden van tekorten is van levensbelang.