Onder "andere stoffen" verstaat de wetgever stoffen, andere dan nutriënten of planten, die een nutritioneel of fysiologisch effect hebben.

Een aantal voorbeelden van ingrediënten die onder "andere stoffen" vallen zijn:

alfaliponzuur, cafeïne, carnitine, choline, chondriotine, creatine, glucosamine, luteïne, lycopeen, melatonine, rode gist rijst, ubiquinone, ...

Er zijn er nog heel wat meer.

Voedingssupplementen met andere stoffen vallen onder het koninklijk besluit van 12 februari 2009 (.PDF). Ze zijn ook onderworpen aan een notificatieprocedure* (*ieder voedingssupplement dat op de Belgische markt wordt verkocht, moet vooraf genotificeerd zijn bij het Ministerie van volksgezondheid) en hebben specifieke eisen voor reclame en etikettering.

De Belgische wetgever legde aan enkele “andere stoffen” een maximum gehalte op en vaak ook bijkomende voorwaarden in het Ministerieel Besluit van 19 februari 2009.

Zoom op

Rode Gist Rijst

Wat is rode gist rijst?

In Aziatische landen wordt rode gist rijst van oudsher gebruikt: er zijn bronnen die bewijzen dat men er reeds Rode Gist Rijst consumeerde in 800 voor Christus. Rode Gist Rijst ontstaat door fermentatie. Men voegt bij rijst de gist “Monascus Purpureus” toe – “purpureus” betekent “paars” in het Latijn, een verwijzing naar de kleur - en tijdens dit natuurlijk proces wordt Monacoline K gevormd. Dit gistproduct kan dan worden verwerkt in voedingssupplementen.

Goed voor het cholesterolgehalte

EFSA, het Europees Voedselveiligheidsagentschap, heeft onderzocht en erkend dat monacoline K uit rode gist rijst goed is voor het cholesterolgehalte bij een gebruik van 10 mg Monacoline K per dag.

Hoe werkt het?

Er zijn 2 soorten cholesterol: de LDL (de "slechte" cholesterol) en de HDL (de "goede" cholesterol). Het is de verhouding tussen de 2 vormen van cholesterol die belangrijk zijn voor een goede gezondheid.

Simplistisch kan men stellen dat Monacoline K de LDL ("slechte" cholesterol) verlaagt en de HDL (de "goede" cholesterol) verhoogt.

Ubiquinon (Co enzym Q10)

Co enzym Q10 of ubiquinon wordt door het lichaam zelf gemaakt. Het speelt een belangrijke rol voor de productie van energie en als anti-oxidant. Het is een lipofiele stof die aanwezig is in de celmembranen en vooral in de mitochondriën.

De naam co-enzym Q10 werd gekozen omdat de mens 10 isopreeneenheden heeft.

Je vindt co-enzym Q10, bij voorbeeld, in vlees, noten, vis en donkergroene groenten zoals spinazie of broccoli.

Er worden verschillende positieve fysiologische effecten toegekend aan ubiquinon. Zo zou ubiquinon bijdragen aan:

  • het energetische metabolisme
  • het behoud van een normale bloeddruk
  • de bescherming van het DNA, de eiwitten en de vetten tegen oxidatieve schade
  • de toename van het fysieke vermogen en van de fysieke prestaties

Wat is de link met ubiquinol

Ubiquinol is de biologisch actieve vorm van CoQ10 zijn. Ubiquinon wordt in de darmen omgezet in ubiquinol en 95 % van het circulerende CoQ10 komt naar verluidt voor in de vorm van ubiquinol.